Spirits Of The Non-Living Things

Arden, ruhuyla resmin felsefesi için resim yapan bir sanatçıyken bu sergide bizlere aklı gösteriyor, aklın dünyası eşyalar aracılığıyla aralanıyor. Resimlerindeki her bir objede ya da parçada kendine has yorumlarıyla bizlere yepyeni hikayeler fısıldıyor.
Seride bizleri çok kişisel illüstratif çizgiler karşılıyor. Bütününden her harfe kadar ilgilenilmiş, tasarlanmış, bazen de kendi oluşumuna bırakılmış. Sanatçı hem kendini hem de resimlerdeki karakterleri ve objeleri özgür bırakmış. Ne onları ne de kendini alışılagelmiş kalıplara sokma kaygısı duymadan, bu dünyanın içinden objeleri “gerçeklik” ve metafizik arasında bambaşka bir dünyada yeniden yorumluyor. Ruhla ve metafizikle yakından ilgilenen sanatçı, resmettiği objelere ruhlarına uygun olduğunu düşündüğü yeni isimler vererek kendi hikayelerini yazmalarını sağlıyor.

“Başkalarının hikayelerini hiçbir zaman kendime göre yorumlamadım, onlar neyse ne! Ben hep kendi hikayelerimi yaşadım. Bu serideki her bir kitap ya da şişe ya da her ne ise, her biri yeni bir pencere, yeni bir fikir, yeni bir yüzleşme. Çeşitlilik, aynı insan gibi. Her kitap ya da şişe bir bir farklı hikayeler taşır, bazıları kuvvetli bazıları daha silik hikayeler. Hem bu dünyanın içinden hem de farklı boyutlardan.” — Sanatçı Arden Oluk

Arden Oluk:

1982’de İstanbul’da doğdu. Küçüklük yıllarından itibaren kelimelerden önce kendisini boya kalemleriyle dışa vurdu. Çizim ve resim, ömürlük bir varoluş tecrübesine ulaştı.

Yaşamı boyunca A.B.D., Meksika, Atlantik Okyanus Adaları, Avrupa, Japonya ve Hindistan arasında gezerek varoluşu ve farklı kültürleri izleyerek tecrübe etti.

2000 ve 2004 seneleri arasında aralıksız İngiltere’de yaşadı. Moda illüstrasyon, baskı ve sanat tarihi konularını çalıştı, eğitim aldı. Belirli bir akademik ekole bağlı kalmaması, Arden’i otantik ve taklitten uzak, karma disiplin uygulayan bir sanatçıya dönüştürdü.

Tinsel algısından doğan, kendine has tekniklerini ve tarzını yansıttı. Bağımsız kalmayı tercih etti. Kendisini soyut-dışavurumcu olarak tanıttı.